Back Menu Exercise Vocabulary

Naléhavé případy

Zde je několik frází a zvolání pro užití v naléhavých případech a jiných obtížných situacích. Doufejme, že je nebude potřebovat!

Poznámka: v případě vážné pohotovosti můžete ve Spojeném království kontaktovat záchranné služby na čísle 999; ve Spojených státech amerických a Kanadě volejte 911.

help! pomoc!
be careful! buďte opatrný/opatrná! dejte si pozor!
look out! nebo watch out! dejte si pozor!
please help me prosím pomozte mi

Lékařská pohotovost

call an ambulance! zavolejte záchranku!
I need a doctor potřebuji doktora
there's been an accident stala se tu nehoda
please hurry! prosím pospěšte si!
I've cut myself řízl/řízla jsem se
I've burnt myself popálil/popálila jsem se
are you OK? jste v pořádku?
is everyone OK? jsou všichni v pořádku?

Zločin

stop, thief! zastavte zloděje!
call the police! zavolejte policii!
my wallet's been stolen moje peněženka byla ukradena
my purse has been stolen moje peněženka byla ukradena (dámská peněženka)
my handbag's been stolen moje kabelka byla ukradena
my laptop's been stolen můj notebook byl ukraden
my phone's been stolen
I'd like to report a theft chtěl/chtěla bych nahlásit krádež
my car's been broken into někdo se vloupal do mého auta
I've been mugged byl/byla jsem okraden/okradena
I've been attacked byl/byla jsem přepaden/přepadena
 

Požár

fire! hoří!
call the fire brigade! zavolejte hasiče!
can you smell burning? necítíte, že se tu něco pálí?
there's a fire je tu požár
the building's on fire budova hoří

Další obtížné situace

I'm lost ztratil/ztratila jsem se
we're lost ztratili jsem se
I can't find my … nemůžu najít …
keys svoje klíče
passport svůj cestovní pas
mobile svůj mobilní telefon
I've lost my … ztratil/ztratila jsem …
wallet svoji peněženku
purse svoji peněženku (dámskou)
camera svůj fotoaparát
I've locked myself out of my … zabouchl/zabouchla jsem si klíče …
car v autě
room v pokoji
please leave me alone prosím nechte mě na pokoji
go away! jděte pryč!
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Neoprávněná reprodukce zakázána.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語