Back Menu Exercise Vocabulary

Iskolai tanulmányok

Itt néhány olyan angol kifejezés találsz, amelyek hasznosak lesznek akkor, ha az iskolai vagy egyetemi tanulmányaidról beszélgetsz, és ha másokat erről kérdezel.

Egyetem

are you a student? diák vagy?
what do you study? mit tanulsz?
I'm studying … én … tanulok
history történelmet
economics közgazdaságtant
medicine orvostudományt
where do you study? hol tanulsz?
which university are you at? melyik egyetemen tanulsz?
what university do you go to? Melyik egyetemre jársz?
I'm at … én a … vagyok
Liverpool University liverpooli egyetemen
which year are you in? hányadéves vagy?
I'm in my … year én …
first elsőéves vagyok
second másodéves vagyok
third harmadéves vagyok
final végzős vagyok
I'm in my first year at university elsőéves vagyok az egyetemen
do you have any exams coming up? van mostanában valamilyen vizsgád?
I've just graduated most végeztem
I'm doing a masters in … masterképzésben veszek részt …
law jogon
I'm doing a PhD in … doktori képzésben veszek tészt …
chemistry kémia szakirányon
did you go to university? jártál egyetemre?
I didn't go to university nem jártam eyetemre
I never went to university soha nem jártam egyetemre
where did you go to university? hol jártál egyetemre?
I went to … én … jártam
Cambridge Cambridge-be
what did you study? mit tanultál?
I studied … én … tanultam
maths matematikát
politics politikát
 

Iskola

where did you go to school? hol jártál iskolába?
I went to school in … én … jártam
Bristol Bristolban
I left school at sixteen én tizenhat évesen fejeztem be az iskolát
I'm taking a gap year kihagyok egy évet

Jövőbeni tervek

how many more years do you have to go? hány éved van még hátra?
what do you want to do when you've finished? mit szeretnél csinálni ha végzel?
get a job munkát kapni
go travelling utazni
I don't know what I want to do after university nem tudom, mit szeretnék csinálni az egyetem után
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Az engedély nélküli sokszorosítást a törvény bünteti.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語