Back Menu Exercise Vocabulary

Útlevél- és vámvizsgálat

Itt néhány olyan kérdést találsz, amelyeket a határátlépéseknél kérdezhetnek tőled, valamint olyan válaszokat, amelyeket ezekre adhatsz.

Útlevél-ellenőrzés

could I see your passport, please? láthatnám az útlevelét, kérem?
where have you travelled from? honnan utazik?
what's the purpose of your visit? mi a látogatásának célja?
I'm on holiday szabadságon vagyok
I'm on business üzleti úton vagyok
I'm visiting relatives rokonlátogatáson veszek részt
how long will you be staying? mennyi ideig marad?
where will you be staying? hol fog megszállni?
you have to fill in this … ki kell töltse ezt a …
landing card leszállókártyát
immigration form migrációs űrlapot
enjoy your stay! kellemes itt-tartózkodást!

Vám

could you open your bag, please? kinyitná a táskáját, kérem?
do you have anything to declare? van valami elvámolnivalója?
you have to pay duty on these items ezekre a cikkekre vámot kell fizetnie
 

Előforduló feliratok

EU citizens EU állampolgárok
All passports Minden útlevél
Wait behind the yellow line Várjon a sárga vonal mögött
Please have your passport ready Kérjük tartsa készenlétben az útlevelét
Nothing to declare Nincs elvámolnivaló
Goods to declare Elvámolnivaló áruk
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Az engedély nélküli sokszorosítást a törvény bünteti.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語