Back Menu Exercise Vocabulary

Munkában

Itt néhány olyan angol kifejezést találsz, amelyek hasznosak lehetnek a munkahelyen.

Általános kifejezések

how long have you worked here? mióta dolgozol itt?
I'm going out for lunch kimegyek ebédelni
I'll be back at 1.30 1.30-ra jön vissza
how long does it take you to get to work? mennyi idő alatt érsz be a munkahelyre?
the traffic was terrible today a közlekedés rémes volt ma
how do you get to work? hogy jársz munkába?

Remélhetőleg a következőket nem fogja hallani:

you're fired! ki van rúgva!

Távollét munkától

she's on maternity leave szülési szabadságon van
he's on paternity leave apasági szabadságon van
he's off sick today ő ma beteg
he's not in today ő nincs ma bent
she's on holiday szabadságon van
I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today nem vagyok jól, ma nem fogok tudni bemenni

Ügyfélkezelés

he's with a customer at the moment egy vásárlóval foglalkozik jelenleg
I'll be with you in a moment egy pillanat és jövök
sorry to keep you waiting elnézést amiért megvárattam
can I help you? segíthetek?
do you need any help? szüksége van segítségre?
what can I do for you? mit tehetek önért?
 

Az irodában

he's in a meeting egy megbeszélésen van
what time does the meeting start? mikor kezdődik a megbeszélés?
what time does the meeting finish? mikor lesz vége a megbeszélésnek?
the reception's on the first floor a recepció az első emeleten van
I'll be free after lunch ebéd után ráérek
she's having a leaving-do on Friday ő pénteken elhagyja a csapatot (bizalmas)
she's resigned ő lemondott
this invoice is overdue ez a számla késik
he's been promoted őt előléptették
here's my business card íme a névjegyem
can I see the report? láthatnám a jelentést?
I need to do some photocopying le kell fénymásolnom
where's the photocopier? hol a fénymásoló?
the photocopier's jammed a fénymásoló megakadt
I've left the file on your desk az asztalodon hagytam a dossziét

Informatikai problémák

there's a problem with my computer gond van a számítógépemmel
the system's down at the moment a rendszer nem működik jelenleg
the internet's down at the moment jelenleg nincs internetkapcsolat
I can't access my emails nem tudok hozzáférni a leveleimhez
the printer isn't working nem működik a nyomtató
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Az engedély nélküli sokszorosítást a törvény bünteti.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語