Back Menu Exercise Vocabulary

Nyelvek és kommunikáció

Itt olyan angol kifejezéseket találsz, amelyekkel elmondhatod, hogy milyen nyelveken beszélsz, valamint néhány más nyelvtanulással kapcsolatos kifejezést.

what languages can you speak? milyen nyelveken beszél?
I speak … én beszélek …
French, Spanish, and a little Russian franciául, spanyolul, és egy kicsit oroszul
fluent German németül folyékonyan
I can get by in … elboldogulok az …
Italian olassszal
I'm learning … tanulok …
Chinese kínaiul
where did you learn your English? hol tanult angolul?
at school az iskolában
at university az egyetemen
I took a course elvégeztem egy kurzust
I taught myself magamtól tanultam meg
do you understand? érti?
did you understand? értette?
yes, I understood igen, értettem
sorry, I didn't understand elnézést, nem értettem

Ha nem hallja mit mondott a másik, a következőket mondhatja:

sorry? vagy excuse me? tessék? hogyan?
 
how do you say ... in English? hogy mondjuk angolul azt hogy ...?
how do you spell that? hogyan betűzzük?
how do you pronounce this word? hogyan ejted ki ezt a szót?
you speak very good English nagyon jól beszél angolul
your English is very good nagyon jó az angolja
I'm a little out of practice egy kicsit kijöttem a gyakorlatból
I'd like to practise my … szeretném felfrissíteni a …
Portuguese portugál tudásomat
let's speak in … beszéljünk …
English angolul
Italian olaszul
what's this called? hogy nevezik ezt?
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Az engedély nélküli sokszorosítást a törvény bünteti.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語