Back Menu Exercise Vocabulary

Opleiding

Hier zijn een aantal Engelse uitdrukkingen die handig zijn wanneer je praat over wat je gestudeerd heb. Ook kun je andere mensen wat over hun opleiding vragen.

Universiteit

are you a student? ben je een student?
what do you study? wat studeer je?
I'm studying … ik studeer …
history geschiedenis
economics economie
medicine geneeskunde
where do you study? waar studeer je?
which university are you at? aan welke universiteit studeer je?
what university do you go to? naar welke universiteit ga je?
I'm at … ik studeer aan …
Liverpool University Liverpool University
which year are you in? in welk jaar zit je?
I'm in my … year ik zit in mijn … jaar
first eerste
second tweede
third derde
final vierde
I'm in my first year at university ik ben een eerstejaarsstudent
do you have any exams coming up? heb je binnenkort tentamens?
I've just graduated ik ben net afgestudeerd
I'm doing a masters in … ik doe een master in de …
law rechten
I'm doing a PhD in … ik promoveer in …
chemistry scheikunde
did you go to university? heb je aan de universiteit gestudeerd?
I didn't go to university ik heb niet aan de universiteit gestudeerd
I never went to university ik heb geen universiteit gedaan
where did you go to university? waar ging je naar de universiteit?
I went to … ik heb in … gestudeerd
Cambridge Cambridge
what did you study? wat heb je gestudeerd?
I studied … ik studeerde …
maths wiskunde
politics politiek
 

School

where did you go to school? waar ging je naar school?
I went to school in … ik ging naar school in …
Bristol Bristol
I left school at sixteen ik ben met zestien gestopt met school
I'm taking a gap year ik heb een jaar vrij tussendoor

Toekomstplannen

how many more years do you have to go? hoeveel jaar moet je nog naar school?
what do you want to do when you've finished? wat wil je doen als je klaar bent?
get a job een baan zoeken
go travelling reizen
I don't know what I want to do after university ik weet niet wat ik wil doen na de universiteit
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語