Back Menu Exercise Vocabulary

Religie

Hier zijn een aantal Engels uitdrukkingen gerelateerd aan religie. Je kunt hiermee over je eigen geloofdsovertuigingen praten.

are you religious? bent u religieus?
no, I'm … nee, ik ben …
an atheist atheïst
agnostic agnostisch
what religion are you? welke religie heeft u?
I'm a … ik ben een …
Christian christen
Muslim moslim
Buddhist boeddhist
Sikh sikh
Hindu hindoe
Protestant protestant
Catholic katholiek
I'm Jewish ik ben joods
do you believe in God? gelooft u in God?
I believe in God ik geloof in God
I don't believe in God ik geloof niet in God
do you believe in life after death? gelooft u in leven na de dood?
do you believe in reincarnation? gelooft u in reïncarnatie?
 

Gebedshuizen

is there a … near here? is er een … vlakbij?
church kerk
mosque moskee
synagogue synagoge
temple tempel
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語