Back Menu Exercise Vocabulary

Reizen

Hier zijn een aantal algemene Engelse uitdrukkingen handig voor verschillende manieren van reizen.

where's the ticket office? waar is het kaartjesloket?
where do I get the … to Southampton from? waar gaat de … naar Southampton?
bus bus
train trein
ferry boot
what time's the next … to Portsmouth? wanneer gaat de volgende … naar Portsmouth?
bus bus
train trein
ferry boot
this … has been cancelled deze …
bus bus gaat niet
train trein gaat niet
flight vlucht is gecancelled
ferry boot gaat niet
this … has been delayed … is vertraagd
bus deze bus
train deze trein
flight dit vliegtuig
ferry deze boot
have you ever been to …? ben je ooit in … geweest?
Italy Italië
yes, I went there on holiday ja, ik ben daar op vakantie geweest
no, I've never been there nee, ik ben daar nog nooit geweest
I've never been, but I'd love to go someday ik ben er nog nooit geweest, maar ik wil er wel ooit heen
 
how long does the journey take? hoe lang duurt de reis?
what time do we arrive? wanneer komen we aan?
do you get travel sick? heb je last van reisziekte?
have a good journey! goede reis!
enjoy your trip! geniet van de reis!

Bij het reisbureau

I'd like to travel to … ik wil graag naar …
Spain Spanje
I'd like to book a trip to … ik wil graag een reis boeken naar …
Berlin Berlijn
how much are the flights? hoeveel kosten de vluchten?
do you have any brochures on …? heb je brochures voor … ?
Switzerland Zwitserland
do I need a visa for …? heb ik een visum nodig voor … ?
Turkey Turkije
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語