Back Menu Exercise Vocabulary

Paspoortcontrole en douane

Dit zijn enkele vragen die aan u kunnen worden gevraagd en de antwoorden die u moet geven wanneer u over de grens gaat.

Paspoortcontrole

could I see your passport, please? uw paspoort alstublieft
where have you travelled from? waar bent u vertrokken?
what's the purpose of your visit? wat is het doel van uw bezoek?
I'm on holiday ik ben op vakantie
I'm on business ik ben op zakenreis
I'm visiting relatives ik ben op familiebezoek
how long will you be staying? hoe lang blijft u?
where will you be staying? waar verblijft u?
you have to fill in this … u moet … invullen
landing card deze landingskaart
immigration form dit immigratieformulier
enjoy your stay! prettig verblijf

Douane

could you open your bag, please? kunt u uw tas openen alstublieft?
do you have anything to declare? heeft u iets aan te geven?
you have to pay duty on these items u moet een heffing betalen op deze goederen
 

Dingen die u wellicht ziet

EU citizens EU-burgers
All passports Alle paspoorten
Wait behind the yellow line Wacht u achter de gele lijn
Please have your passport ready Houdt u uw paspoort gereed alstublieft
Nothing to declare Niets aan te geven
Goods to declare Goederen aan te geven
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語