Back Menu Exercise Vocabulary

Noodgevallen

Hier zijn een aantal Engelse uitdrukkingen en kreten die u kunt gebruiken in geval van nood en andere moeilijke situaties. Hopelijk is het niet nodig om ze te gebruiken!

In het geval van een echte noodsituatie, kunt u contact opnemen met de hulpdiensten in het Verenigd Koninkrijk door 999 te bellen; het nummer in de VS en Canada is 911.

help! help!
be careful! voorzichtig!
look out! of watch out! kijk uit!
please help me help me alstublieft

Medische noodgevallen

call an ambulance! bel een ambulance!
I need a doctor ik moet naar een dokter
there's been an accident er is een ongeluk gebeurd
please hurry! haast u!
I've cut myself ik heb mezelf gesneden
I've burnt myself ik heb mezelf verbrand
are you OK? ben je oké?
is everyone OK? is iedereen oké?

Misdaad

stop, thief! houdt de dief!
call the police! bel de politie!
my wallet's been stolen mijn portemonnee is gestolen
my purse has been stolen mijn tas is gestolen
my handbag's been stolen mijn handtas is gestolen
my laptop's been stolen mijn laptop is gestolen
my phone's been stolen mijn telefoon is gestolen
I'd like to report a theft ik wil een diefstal aangeven
my car's been broken into mijn auto is ingebroken
I've been mugged ik ben overvallen
I've been attacked ik ben aangevallen
 

Brand

fire! brand!
call the fire brigade! bel de brandweer!
can you smell burning? ruik je brand?
there's a fire er is brand
the building's on fire het gebouw staat in brand

Andere moelijke situaties

I'm lost ik ben verdwaald
we're lost wij zijn verdwaald
I can't find my … ik kan mijn … niet vinden
keys sleutels
passport paspoort
mobile mobiel
I've lost my … ik ben mijn … kwijt
wallet portemonnee
purse handtas
camera fototoestel
I've locked myself out of my … ik heb mezelf uitgesloten uit mijn …
car auto
room kamer
please leave me alone laat me alleen alstublieft
go away! ga weg!
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語