Back Menu Exercise Vocabulary

Kaartjes kopen

Deze sectie helpt u met het boeken van kaartjes voor verschillende leuke activeiten.

Vragen naar kaartjes

do we need to book? moeten we reserveren?
what tickets do you have available? wat voor kaartjes heeft u vrij?
I'd like two tickets, please ik wil graag twee kaartjes
I'd like two tickets for … ik wil graag twee kaartjes voor …
tomorrow night morgenavond
next Saturday komende zaterdag
I'd like four tickets to see … ik wil graag vier kaartjes voor …
Les Misérables Les Misérables
I'm sorry, it's fully booked het spijt me, het is uitverkocht
sorry, we've got nothing left sorry, we hebben niks over
how much are the tickets? wat kosten de kaartjes?
is there a discount for …? heeft u een korting voor …?
students studenten
senior citizens senioren
the unemployed werklozen
children kinderen
where would you like to sit? waar wilt u graag zitten?
near the front vooraan
near the back achteraan
somewhere in the middle ergens in het midden
 

Betalen

how would you like to pay? hoe wilt u betalen?
can I pay by card? kan ik pinnen?
what's your card number? wat is uw creditcardnummer?
what's the expiry date? wat is de vervaldatum?
what's the start date? wat is de start datum?
what's the security number on the back? wat is het veiligheidsnummer achterop?
please enter your PIN toets uw pincode in alstublieft
where do I collect the tickets? waar kan ik de kaartjes ophalen?
the tickets were very cheap de kaartjes waren heel goedkoop
the tickets were expensive de kaartjes waren duur

Dingen die u wellicht ziet

Ticket office Kaartverkoop
Box office Kaartverkoop
Row Rij
Seat Stoel
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語