Back Menu Exercise Vocabulary

Vrienden maken

Hier zijn een aantal Engelse uitdrukkingen die u kunt gebruiken wanneer u nieuwe mensen ontmoet, inclusief introducties en een paar simpele gespreksonderwerpen.

Introducties

what's your name? hoe heet je?
my name's … ik heet …
Chris Chris
Emily Emily
I'm … ik ben …
Ben Ben
Sophie Sophie
this is … dit is …
Lucy Lucy
my wife mijn vrouw
my husband mijn man
my boyfriend mijn vriend
my girlfriend mijn vriendin
my son mijn zoon
my daughter mijn dochter
I'm sorry, I didn't catch your name het spijt me, ik heb uw naam niet verstaan
do you know each other? kennen jullie elkaar?
nice to meet you aangenaam kennis te maken
pleased to meet you aangenaam kennis te maken
how do you do? hoe gaat het met u? (formele uitdrukking gebruikt bij een eerste ontmoeting; de juiste reactie is how do you do?)
how do you know each other? hoe kennen jullie elkaar?
we work together we werken samen
we used to work together we hebben samen gewerkt
we were at school together we hebben samen op school gezeten
we're at university together we studeren samen aan de universiteit
we went to university together we hebben samen op de universiteit gestudeerd
through friends via vrienden

Waar komt u vandaan?

where are you from? waar kom je vandaan?
where do you come from? waar kom je vandaan?
whereabouts are you from? waar kom je vandaan?
I'm from … ik kom uit …
England Engeland
whereabouts in … are you from? waar in … kom je vandaan?
Canada Canada
what part of … do you come from? welk deel van … kom je vandaan?
Italy Italië
where do you live? waar woon je?
I live in … ik woon in …
London Londen
France Frankrijk
I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh ik kom oorspronkelijk uit Dublin maar woon nu in Edinburgh
I was born in Australia but grew up in England ik ben in Australië geboren maar opgegroeid in Engeland

Gesprek voortzetten

what brings you to …? wat doe je in …?
England Engeland
I'm on holiday ik ben op vakantie
I'm on business ik ben op zakenreis
I live here ik woon hier
I work here ik werk hier
I study here ik studeer hier
why did you come to …? waarom ben je naar … gekomen?
the UK het Verenigd Koninkrijk
I came here to work ik kwam hier om te werken
I came here to study ik kwam hier om te studeren
I wanted to live abroad ik wilde in het buitenland wonen
how long have you lived here? hoe lang heeft u hier gewoond?
I've only just arrived ik ben pas gearriveerd
a few months een paar maanden
about a year ongeveer een jaar
just over two years iets meer dan twee jaar
three years drie jaar
how long are you planning to stay here? hoe lang bent u van plan hier te blijven?
until August tot augustus
a few months een paar maanden
another year nog een jaar
I'm not sure ik weet het niet zeker
do you like it here? vind je het hier leuk?
yes, I love it! ja, ik vind het super!
I like it a lot ik vind het heel leuk
it's OK het is okay
what do you like about it? wat is er leuk aan?
I like the … Ik vind …
food het eten lekker
weather het weer fijn
people de mensen aardig
 

Leeftijden en verjaardagen

how old are you? hoe oud ben je?
I'm … ik ben … (jaar oud)
twenty-two tweeëntwintig
thirty-eight achtendertig

Het is ook correct om de woorden years old na uw leeftijd te zeggen, bijvoorbeeld I'm forty-seven years old, maar in spreektaal wordt dit nauwelijks gebruikt.

when's your birthday? wanneer is je verjaardag?
it's … op …
16 May 16 mei
2 October 2 oktober

Woongelegenheden

who do you live with? met wie woon je?
do you live with anybody? woon je met iemand?
I live with … ik woon met mijn …
my boyfriend vriend
my girlfriend vriendin
my partner partner
my husband man
my wife vrouw
my parents ouders
a friend een vriend
friends vrienden
relatives familieleden
do you live on your own? woon je op jezelf?
I live on my own ik woon op mezelf
I share with one other person ik heb een huisgenoot
I share with … others ik heb … huisgenoten
two twee
three drie

Contactgegevens vragen

what's your phone number? wat is je telefoonnummer?
what's your email address? wat is je e-mail adres?
what's your address? wat is je adres?
could I take your phone number? mag ik je telefoonnummer?
could I take your email address? mag ik je e-mail adres?
are you on …? heb je …?
Facebook Facebook
Skype Skype
what's your username? wat is je gebruikersnaam?
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語