Back Menu Exercise Vocabulary

Musea en galerieën

De volgende uitdrukkingen kunnen je helpen tijdens het bezoeken van musea en kunstgaleries.

Bij aankomst

how much is it to get in? hoeveel is de entree?
is there an admission charge? is er een entree?
only for the exhibition alleen voor de tentoonstelling
what time do you close? wanneer gaat u dicht?
the museum's closed on Mondays het museum is gesloten op maandagen
can I take photographs? mag ik foto's nemen?
would you like an audio-guide? wilt u een audio-gids?
are there any guided tours today? zijn er ook gids tours vandaag?
what time does the next guided tour start? wanneer start de volgende gids tour?
where's the cloakroom? waar is de garderobe?
we have to leave our bags in the cloakroom we moeten onze tassen in de garderobe laten
do you have a plan of the museum? heeft u een plattegrond van het museum?
 

In het museum of de galerie

who's this painting by? van wie is dit schilderij?
this museum's got a very good collection of … dit museum heeft een hele goede collectie van …
oil paintings olieverf schilderijen
watercolours waterverf schilderijen
portraits portretten
landscapes landschappen
sculptures sculpturen
ancient artifacts antieke artefacten
pottery aardewerk
do you like …? houdt u van …?
modern art moderne kunst
classical paintings klassieke schilderijen
impressionist paintings impressionistische schilderijen?

Dingen die u wellicht ziet

Free admission Gratis entree
No photography Geen foto's
Cloakroom Garderobe
Café Café
Gift shop Geschenkwinkel
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語