Back Menu Exercise Vocabulary

Gezondheid

Deze Engelse uitdrukkingen kunnen handig zijn wanneer je over je gezondheid praat.

Symptomen beschrijven

what's the matter? wat is er aan de hand?
I'm not feeling well ik voel me niet lekker
I'm not feeling very well ik voel me niet zo lekker
I feel ill ik voel me niet goed
I feel sick ik voel me misselijk
I've cut myself ik heb mezelf gesneden
I've got a headache ik heb hoofdpijn
I've got a splitting headache ik heb een knallende hoofdpijn
I'm not well ik voel me niet lekker
I've got flu ik heb griep
I'm going to be sick ik word ziek
I've been sick ik was ziek
I've got a pain in my … ik heb pijn in mijn …
neck nek
my … are hurting mijn … doen pijn
feet voeten
knees knieën
my back hurts mijn rug doet pijn
 

Andere nuttige uitdrukkingen

have you got any …? heeft u …
painkillers pijnstillers
paracetamol paracetamol
aspirin aspirine
plasters pleisters
how are you feeling? hoe voel je je?
are you feeling alright? voel je je goed?
are you feeling any better? voel je je iets beter?
I hope you feel better soon ik hoop dat je je snel beter voelt
get well soon! beterschap!
I need to see a doctor ik moet naar een dokter
I think you should go and see a doctor ik denk dat je naar de dokter moet
do you know a good …? ken je een goede … ?
doctor dokter
dentist tandarts
do you know where there's an all-night chemists? weet je waar er een apotheek met nachtdienst is?
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語