Back Menu Exercise Vocabulary

In de apotheek

Deze Engelse uitdrukkingen zijn handig wanneer je in de apotheek bent.

I'd like some … ik wil graag …
toothpaste tandpasta
paracetamol paracetamol
I've got a prescription here from the doctor ik heb hier een recept van de dokter
have you got anything for …? heeft u iets …?
cold sores tegen een koortslip
a sore throat voor een zere keel
chapped lips voor gesprongen lippen
a cough tegen de hoest
travel sickness tegen reisziekte
athlete's foot tegen schimmelvoeten
can you recommend anything for a cold? kunt u iets aanraden tegen een verkoudheid?
I'm suffering from … Ik lijd aan …
hay fever hooikoorts
indigestion indigestie
diarrhoea diarree
I've got a rash ik heb uitslag
you could try this cream u kunt deze crème proberen
 
if it doesn't clear up after a week, you should see your doctor als het niet weg gaat na een week, moet u naar de dokter gaan
have you got anything to help me stop smoking? heeft u iets dat me helpt bij het stoppen met roken?
have you tried nicotine patches? heeft u nicotine-pleisters geprobeerd?
can I buy this without a prescription? kan ik dit kopen zonder recept?
it's only available on prescription het is alleen verkrijgbaar op recept
does it have any side-effects? heeft het bijwerkingen?
it can make you feel drowsy het kan je suf maken
you should avoid alcohol je moet alcohol vermijden
I'd like to speak to the pharmacist, please ik zou graag met de apotheker spreken
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語