Back Menu Exercise Vocabulary

Bij de tandarts

Als u naar de tandarts moet tijdens uw bezoek, zijn deze uitdrukkingen noodzakelijk.

Bij de receptie

can I make an appointment to see the …? kan ik een afspraak maken bij de … ?
dentist tandarts
hygienist mondhygienist
I'd like a check-up ik wil graag een controle
please take a seat neemt u plaats alstublieft
would you like to come through? komt u verder

Uw tanden laten onderzoeken

when did you last visit the dentist? wanneer was u voor het laatst bij de tandarts?
have you had any problems? heeft u enige problemen gehad?
I've got toothache ik heb kiespijn
one of my fillings has come out één van mijn vullingen is er uit
I've chipped a tooth ik heb een tand afgebroken
I'd like a clean and polish, please schoonmaken en polijsten alstublieft
can you open your mouth, please? kunt u uw mond open doen alstublieft?
a little wider, please een beetje verder alstublieft
I'm going to give you an x-ray ik ga een röntgenfoto van u maken
you've got a bit of decay in this one u heeft een beetje verval in deze
you've got an abscess u heeft een abces
 

Tandbehandelmethode

you need two fillings u heeft twee vullingen nodig
I'm going to have to take this tooth out ik moet deze kies/tand trekken
do you want to have a crown fitted? wilt u uw kroon laten vastzetten?
I'm going to give you an injection ik ga u een injectie geven
let me know if you feel any pain laat het me weten als het zeer doet
would you like to rinse your mouth out? wilt u uw mond spoelen?
you should make an appointment with the hygienist u zou een afspraak moeten maken met de mondhygiënist
how much will it cost? wat zal het kosten?
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語