Back Menu Exercise Vocabulary

Talen en communicatie

Hier zijn een aantal Engelse uitdrukkingen die u kunt gebruiken om te zeggen welke talen u spreekt, en ook een paar uitdrukkingen gerelateerd aan het leren van een taal.

what languages can you speak? welke talen spreek je?
I speak … ik spreek …
French, Spanish, and a little Russian Frans, Spaans en een beetje Russisch
fluent German vloeiend Duits
I can get by in … ik kan mezelf uiten in het …
Italian Italiaans
I'm learning … Ik leer …
Chinese Chinees
where did you learn your English? waar heb je Engels geleerd?
at school op school
at university op de universiteit
I took a course ik heb les genomen
I taught myself ik heb het zelf geleerd
do you understand? begrijp je?
did you understand? heb je het begrepen?
yes, I understood ja, ik heb het begrepen
sorry, I didn't understand sorry, ik heb het niet begrepen

Als u niet heeft gehoord wat iemand zei, is dit de beleefde manier om te reageren:

sorry? of excuse me? sorry?
 
how do you say ... in English? hoe zeg je … in het Engels?
how do you spell that? hoe spel je dat?
how do you pronounce this word? hoe spreek je dit woord uit?
you speak very good English je spreekt heel goed Engels
your English is very good je Engels is heel goed
I'm a little out of practice ik heb niet veel geoefend
I'd like to practise my … ik wil graag mijn … oefenen
Portuguese Portugees
let's speak in … laten we in het … spreken
English Engels
Italian Italiaans
what's this called? hoe heet dit?
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語