Back Menu Exercise Vocabulary

Familie en relaties

Hier zijn een aantal handige Engelse uitdrukkingen die je kunt gebruiken om over je familie of relaties te praten. Leer hoe je kunt praten over je broers, zussen, kinderen en andere familieleden, en hoe je je eigen status kunt beschrijven.

Broers en zussen

do you have any brothers or sisters? heb je broers en zussen?
yes, I've got … ja, ik heb …
a brother een broer
a sister een zus
an elder brother een oudere broer
a younger sister een jonger zusje
two brothers twee broers
two sisters twee zussen
one brother and two sisters en broer en twee zussen
no, I'm an only child nee, ik ben enig kind

Kinderen en kleinkinderen

have you got any kids? heb je kinderen?
do you have any children? heb je kinderen?
yes, I've got … ja, ik heb …
a boy and a girl een jongen en een meisje
a young baby een baby
three kids drie kinderen
I don't have any children ik heb geen kinderen
do you have any grandchildren? heb je kleinkinderen?

Ouders en grootouders

where do your parents live? waar wonen je ouders?
what do your parents do? wat doen je ouders?
what does your father do? wat doet je vader?
what does your mother do? wat doet je moeder?
are your grandparents still alive? leven je grootouders nog?
where do they live? waar wonen ze?
 

Relaties

do you have a boyfriend? heb je een vriend?
do you have a girlfriend? heb je een vriendin?
are you married? ben je getrouwd?
are you single? ben je vrijgezel?
are you seeing anyone? ben je met iemand?
I'm … ik ben …
single vrijgezel
engaged verloofd
married getrouwd
divorced gescheiden
separated uit elkaar
a widow weduwe
a widower weduwnaar
I'm seeing someone ik ga met iemand

Huisdieren

have you got any pets? heb je huisdieren?
I've got … ik heb …
a dog and two cats een hond en twee katten
a Labrador een Labrador

Namen en leeftijden vragen

what's his name? wat is zijn naam?
he's called … hij heet …
Tom Tom
what's her name? wat is haar naam?
she's called … zij heet …
Mary Mary
what are their names? wat zijn hun namen?
they're called … zij heten …
Neil and Anna Neil en Anna
how old is he? hoe oud is hij?
he's … hij is …
twelve twaalf
how old is she? hoe oud is zij?
she's … zij is …
fifteen vijftien
how old are they? hoe oud zijn ze?
they're … zij zijn …
six and eight zes en acht
Back Menu Exercise Vocabulary

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語