Back Menu Exercise Phrase

Academische onderwerpen

Dit zijn de namen van verschillende academische onderwerpen in het Engels.

Kunst en geesteswetenschappen

art kunst
classics klassieken
drama drama
fine art schone kunsten
history geschiedenis
history of art kunstgeschiedenis
literature (French literature, English literature, etc.) literatuur (Franse literatuur, Engelse literatuur, enz.)
modern languages moderne talen
music muziek
philosophy filosofie
theology theologie

Wetenschappen

astronomy astronomie
biology biologie
chemistry scheikunde
computer science computer wetenschappen
dentistry tandheelkunde
engineering techonologie, engineering
geology aardkunde, geologie
medicine medicijnen, geneeskunde
physics natuurkunde
science wetenschap
veterinary medicine dierengeneeskunde
 

Sociale wetenschappen

archaeology archeologie, oudheidkunde
economics economie
media studies media studies
politics politiek
psychology psychologie
social studies sociale wetenschappen
sociology sociologie

Andere vakken

accountancy boekhouden, accountancy
architecture architectuur
business studies bussines studies
geography aardrijkskunde
design and technology design en technologie
law rechten
maths (afkorting voor mathematics) wiskunde
nursing verzorging
PE (afkorting voor physical education) lichamelijke opvoeding
religious studies religiestudies
sex education sexuele voorlichting
Back Menu Exercise Phrase

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語