Back Menu Exercise Phrase

Industriën

Dit zijn Engelse namen voor grote industrieën, handel en beroepen.

accountancy accountancy, boekhouden
advertising adverteren
agriculture agricultuur
banking bank
broadcasting radiouitzending
the building trade bouwsector
the chemical industry de chemische industrie
the civil service burgerdienst
computing berekenen
the construction industry de bouwsector
the drinks industry de drankindustrie
engineering engineering
the entertainment industry de vrijetijdssector
farming landbouw
financial services financiële sector
the fishing industry de visindustrie
healthcare gezondheidszorg
hotel and catering hotel en catering
human resources human resources
insurance verzekering
IT (afkorting voor information technology) IT (informatie technologie)
the legal profession legaal beroep
local government lokale overheid
 
manufacturing nijverheid
marketing marketing
the medical profession medische beroep
mining mijnbouw
the motor industry de motor industrie
the newspaper industry de krantenindustrie
the oil industry de olieindustrie
the pharmaceutical industry de pharmaceutische industrie
PR (afkorting voor public relations) PR
publishing publiseren
the retail trade detailhandel
sales sales, verkoop
the shipping industry de scheepvaart industrie
teaching onderwijzen
telecommunications telecommunicatie
television televisie
the travel industry de reisindustrie
Back Menu Exercise Phrase

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語