Back Menu Exercise Phrase

Vogels

Hier zijn de Engelse namen voor verschillende vogels, en een aantal andere gerelateerde woorden.

blackbird merel
bluetit pimpelmees
buzzard buizerd
crow kraai
cuckoo koekoek
dove duif
duck eend
eagle adelaar, arend
finch vink
flamingo flamingo
hawk havik
heron reiger
kingfisher Iisvogel
magpie ekster
nightingale nachtegaal
owl uil
pheasant fazant
pigeon rotsduif
raven raaf
robin roodborstje
seagull zeemeeuw
sparrow mus
stork ooievaar
swallow zwaluw
swan zwaan
thrush lijster
woodpecker specht
wren winterkoninkje
vulture aasgier
 

Delen van een vogel

beak bek, snavel
feathers veren
wing vleugel

Andere nuttige woorden

chick kuiken
duckling eendje
egg ei
nest nest
bird of prey aasgier
seabird meeuw
to fly vliegen
to hatch uitbroeden
Back Menu Exercise Phrase

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語