Back Menu Exercise Phrase

Het weer

Hier zijn een aantal Engelse woorden die handig kunnen zijn als je over het weer praat.

Weersomstandigheden

sun zon
sunshine zonneschijn
rain regen
snow sneeuw
hail hagel
drizzle motregen
sleet hagel
shower regenbui
mist mist
fog nevel
cloud wolk
rainbow regenboog
wind wind
breeze briesje
strong winds harde winden
thunder donder
lightning bliksem
storm storm
thunderstorm onweer
gale storm
tornado tornado
hurricane orkaan
flood overstroming
frost vorst
ice ijs
drought droogte
heat wave hittegolf
windy winderig
cloudy bewolkt
foggy nevelig
misty mistig
icy ijzig
frosty ijskoud
stormy stormachtig
dry droog
wet nat
hot warm
cold koud
chilly kil
sunny zonnig
rainy regenachtig
fine prima
dull somber
overcast bewolkt
humid vochtig
 

Andere woorden gerelateerd aan het weer

raindrop regendruppel
snowflake sneeuwvlok
hailstone hagelsteen
to melt smelten
to freeze vriezen
to thaw ontdooien
to snow sneeuwen
to rain regenen
to hail hagelen
weather forecast weersvoorspelling
rainfall regenval
temperature temperatuur
humidity vochtigheid
thermometer thermometer
high pressure hoge druk
low pressure lage druk
barometer barometer
degree graden
Celsius Celsius
Fahrenheit Fahrenheit
climate klimaat
climate change klimaatverandering
global warming broeikas effect
Back Menu Exercise Phrase

Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Ongeautoriseerde reproductie verboden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語