Phrase Vocabulary

Руски

This site contains a wide range of materials to help you learn Russian. Pick up some basic phrases, expand your vocabulary.

Относно тези източници

Our aim is to provide a high quality resource for those who wish to learn Russian online.

Достъпът до сайта е безплатен.

Sound is available for many of the phrases and words on this site. It has been recorded to the highest quality by native Russian speakers.


Нижни Новгород, Русия

About the Russian language

Руският е националният език на Русия и се говори като първи език от около 150 милиона души, повечето, от които живеят в Русия.

Говори се като първи език от значително малцинство, обитаващо бившите страни-членки на Съветския съюз, и по-специално Балтийските страни Литва, Латвия и Естония. Като втори език се говори и от населението в бившите страни от Съветския съюз, където изучаването му в училище е било задължително преди разпадането на съюза.

Той е славянски език от източнославянската група заедно с украинския и беларуския. Пише се с кирилица, която се състои от 33 букви.

So why learn Russian?

Бизнес
Русия е основна икономическа сила с големи минерални и енергийни ресурси, както и бързо развиваща се пазарна икономика.

Литература
Има прочута литература, която процъфтява през деветнадесети век с Толстой, Достоевски, Пушкин и Чехов.

Пътуване
Говори се като първи или втори език в много източноевропейски държави и може да е полезен като резервен вариант там, където не говорите езика на страната, която посещавате.

Phrase Vocabulary
Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Неразрешеното възпроизвеждане е забранено.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語