Phrase Vocabulary

Ruština

This site contains a wide range of materials to help you learn Russian. Pick up some basic phrases, expand your vocabulary.

O týchto zdrojoch

Our aim is to provide a high quality resource for those who wish to learn Russian online.

Prístup na túto stránku je bezplatný.

Veľa z týchto fráz a slovíčok na tejto stránke je ozvučených. Boli nahrané v najvyššej kvalite rodenými anglickými hovorcami.


Nizhny Novgorod, Russia

O ruštine

Ruština je národným jazykom Ruska a pre zhruba 150 miliónov ľudí žijúcich najmä v Rusku je ich materinským jazykom.

Je taktiež materinským jazykom významnej menšiny žijúcej v bývalých členských krajinách Sovietskeho zväzu, najmä pobaltských štátov ako Lotyšsko, Estónsko a Litva. Je tiež druhým jazykom pre ľudí krajín bývalého Sovietskeho zväzu, kde bola pred rozpadom povinným vyučovacím jazykom.

Spolu s ukrajinčinou a bieloruštinou patrí k východnej vetve slovanských jazykov. Je písaná v azbuke, ktorá pozostáva z 33 písmen.

So why learn Russian?

Obchod
Rusko je významná ekonomická veľmoc s veľkými minerálnymi a energetickými zdrojmi a rýchlo rastúcou trhovou ekonomikou.

Literatúra
Má preslávenú literatúru, ktorá prekvitala v 19. storočí zásluhou Tolstoja, Dostojevského, Puškina a Čechova.

Cestovanie
Ako materinským alebo ako druhým jazykom sa ňou hovorí vo veľa východoeurópskych krajinách a môže byť veľmi užitočná ak práve nehovoríte jazykom tej-ktorej krajiny.

Phrase Vocabulary
Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Neoprávnená reprodukcia je zakázaná.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語