Phrase Vocabulary

Ryska

This site contains a wide range of materials to help you learn Russian. Pick up some basic phrases, expand your vocabulary.

Om dessa källor

Our aim is to provide a high quality resource for those who wish to learn Russian online.

Åtkomst till sidan är gratis.

Ljud finns tillgängligt för många fraser och ordlistor på denna webbsida. Ljudfilerna är av högsta kvalitet och har spelats in av personer med ryska som modersmål.


Nizhny Novgorod, Russia

Om det ryska språket

Ryska är det officiella språket i Ryssland och är förstaspråk bland 150 miljoner människor. De flesta av dem bor i Ryssland.

Ryska är ett slaviskt språk som ingår i den östslaviska språkfamiljen tillsammans med ukrainska och vitryska. Det skrivs med det kyrilliska alfabetet som består av 33 bokstäver.

Ryska är även förstaspråk för en betydande minoritet i de forna Sovjetstaterna, i synnerhet de baltiska staterna Lettland, Estland och Litauen. Ryska talas även som andraspråk i de forna Sovjetstaterna där språket tidigare var ett obligatoriskt läroämne i skolan före upplösningen av Sovjetunionen.

Så varför ska man lära sig ryska?

Affärer
Ryssland är en ledande ekonomisk makt med stora mineral- och energikällor och har en snabbt växande marknadseknomi.

Litteratur
Ryssland har en berömd litteraturhistoria som hade sin blomstringstid under 1800-talet med författare som Tolstoy, Dostojevskij och Tjechov.

Resor
Ryska talas antingen som första- eller andrapsråk i många östeuropeiska länder och kan vara användbart som ett reservspråk om man inte kan språket i det land man besöker.

Phrase Vocabulary
Copyright 2006-2015 by YouBebo.com | Otillåten reproducering förbjuden.
Terms of Service | Privacy Policy
 • Magyar
 • Bahasa Melayu
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
  • Ελληνικά
  • Български
  • Русский
  • Українська
  • العربية
  • हिन्दी
  • ગુજરાતી
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • 中文
  • 日本語